گفته بودم استقلال قهرمان شود بقالی می‌زنم روشن: قلعه‌نویی از روی عقل تیم را ارنج نکرد/برانکو برای ای