شاهد توزیع عادلانه ثروت در کشور نیستیم/ سفره های مردم هر روز کوچک تر می شود