نمی‌دانم چرا حنیف یقه‌ام را گرفت؟/این برد هدیه‌ای به هواداران بود