طلایی: ۹۰ درصد از نفراتی که پیش‌بینی می‌کردم در انتخابی موفق ظاهر شدند