علت بی خبری تراکتوریها از نتیجه بازی سپاهان چه بود؟/ تصمیم عجیب امنیتی!