این روزها عنوان جدیدی در سوریه چاپ نمی‌شود/تحریم‌های فرهنگی علیه سوریه ادامه دارد