خودکفایی با تزریق 10 درصد هزینه واردات به کشاورزی محقق می‌شود