چه کسی به تبریزی‌ها اطلاعات اشتباه داد/ شادی عجیب پس از دوم شدن!