همه می‌دانند داور در بازی مقابل سپاهان با ما چه کرد/ فغانی باید در جشن قهرمانی سپاهان شرکت می‌کرد