روشن: قلعه‌نویی از روی عقل تیم را ارنج نکرد/برانکو برای این بازی استرس نداشت