ایران از دولت امارات خواست که کشتی آلپاین اترنیتی راتوقیف کند/ خسارت شناور سنگاپوری به سکوی گازی فاز