اولیویرا: فغانی سپاهان را قهرمان کرد، او باید در جشن قهرمانی اصفهانی‌ها شرکت می‌کرد