حضور کم‌فروغ سنگ‌نوردان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور