اوباما: تلاش های ما در سوریه باید از طریق ائتلاف بین ...