منصوریان: کار کثیف و غیرحرفه‌ای انجام دادند/ یک نفر دستش را بالا برد و گفت سپاهان ۲ بر ۲ شده است