واژگونی دودستگاه مینی بوس در چهارمحال وبختیاری 12 زخمی برجا گذاشت