چهره در هم کوفته سرمربی تراکتورسازی وقتی فهمید ...