خبر فوری و خوش: ای ام دی لیست کارت های گرافیک و APUهای هماهنگ با DX12 را معرفی کرد