کلید قهرمانی سپاهان در دستان کسان دیگری بود/ معجزه در فولادشهر