تشویق پرشور هواداران فولاد و ناراحتی کلانتری از تعویض