مراسم ترحیم برادر آیت‌الله موحدی کرمانی / عکس : آرش میرسپاسی