پشت پرده اتفاقات عجیب در تبریز / قطع اینترنت و تلفن همراه و انتشار خبر کذب در دقیقه 87