دراگان اسکوچیچ: می‌خواستیم لیگ را با پیروزی به پایان ببریم