زوم‌اَپ: عدم توقف موسیقی در هنگام دریافت اطلاعیه‌ها با Dont Pause