تست دوپینگ از ادینیو و دلیر در پایان بازی تراکتور با نفت