گذشته‌ فوتبال مشهد به فراموشی سپرده می‌شود/ تصمیم قطعی گرفته‌ام که جدا بشوم