امیر به استادش رفت/شباهت های قلعه‌نوئی 94 و پروین 84