خلیلیان: فرکی را برای سال آینده نگه می‌دارم/ ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمانیم!