خبرگزاری چین: تلاش نافرجام کشورهای عربی برای تغییر نظر اوباما درباره ایران