می‌خواهیم با این تیم قهرمان آسیا شویم/ فرکی می‌ماند