عراقچی: آمریکا خواستار رفع تحریم ها به صورت تدریجی ...