(تصاویر) تغییر چهره سرمربی تراکتورسازان؛ از قهرمانی تا اشک