عراقچی‌در گفت‌وگو با رویترز:برای هر سناریویی آماده‌ایم