تلاش محرم نویدکیا برای خداحافظی از فوتبال/ سپاهانی‌ها مانع شدند