مجازات 2 مامور خاطی کافی نیست/ عربستان باید عذرخواهی کند