قهرمانی قربانعلی‌پور و تدین در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاتا