دایی فرهاد لوکوموتیو‌سازان را نجات داد/ پیکان در کیلومتر آخر پنچر شد/ استقلال خوزستان حریف مس کرمان