آتش‌‌‌بازی خطرناک در ورزشگاه یادگار امام/دود و آتش به جای شن و سرور!