گردان: پس از آنکه تراکتورسازی 3 بر یک پیش افتاد ناامید شده بودیم