هواداران تراکتورسازی ورزشگاه یادگار را به آتش کشیدند