کاخ سفید از تصویب طرح نظارت استصوابی کنگره بر توافق هسته‌ای استقبال کرد