سازمان ملل خواستار تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن شد