تساوی پیکان و استقلال خوزستان/ سقوط پیکانی‌ها به لیگ یک، استقلال خوزستان در پلی آف