حضور رییس جمهور در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم /گزارش تصویری