سپاهان قهرمان شد،تراکتور،نفت و ذوب آهن سهمیه گرفتند!(جدول/نتیجه بازی ها)