نشست ویژه استانداران استان‌های هم‌مرز ایران با افغانستان تشکیل می‌شود