نفرات برتر جشنواره خلاقیت و نوآوری در هنرهای اسلامی و صنایع دستی در تبریز معرفی شدند