رحیمی: فقط من و کاظمی باور داشتیم راه‌آهن سقوط نمی‌کند