همایش « واجب فراموش شده » با حضور خانواده شهید توفیقیان برگزار شد