حضور بازیکن جنجال‌ساز راه‌آهن و خوشحالی بی‌حد و حصر شاگردان کاظمی